Spotkanie z leśnikiem w audycji na żywo w Radio Zachód w programie Nasze rendes voux Pani red. Bogusławy Patalas

Rozmowa na żywo ze słuchaczami o zrównoważonym rozwoju, co to jest, co oznacza, kogo dotyczy? Także konkurs wiedzy z nagrodami.

Cyclical live broadcast – conversation with listeners regarding ecology, forests in human life and the development of civilization.Cykliczna audycja na żywo - rozmowa ze słuchaczami dotycząca ekologii, lasów w życiu człowieka i rozwoju cywilizacji.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use