Presenation of short films 6xR

Presentation of short films created by students of the STO School in Mikołajki. Tema of films is 6xR rule: Reduce, Refuse, Repair, Recycle, Replace, Rethink.

Workshops on sustainable development and responsible consumption:

May 31 will be a presentation of films created by students of the STO School in Mikołajki

Films were created as the final result of the workshops conducted in April 2019. The workshop elements was:

• ecological footprint study

• Responsible consumer workshop – building consumer connections on the World Map

• Workshops on energy consumption – boiling a liter of water in 4 different ways

• Familiarizing with the 6xR rule: Reduce, Refuse, Repair, Recycle, Replace, Rethink

40 students took part in the workshop. 9 movies and two PowerPoint presentations were created.Warsztaty ze zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnej konsumpcji:

31 maja odbędzie się prezentacja filmów stworzonych przez uczniów Szkoły STO w Mikołajkach

Powstały one jako efekt końcowy przeprowadzonych w kwietniu warsztatów. Elementy warsztatów to :

• badanie śladu ekologicznego

• Warsztat odpowiedzialny konsument – budowanie na mapie Świata powiązań konsumenckich

• Warsztaty ze zużycia energii – zagotowanie litra wody na 4 różne sposoby

• Zapoznanie z zasadą 6xR : Reduce, Refuse, Repair, Recycle, Replace, Rethink

W warsztatach wzięło udział 40 uczniów. Powstało 9 filmów oraz dwie prezentacje PowerPoint

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use