MAJÓWKA MIĘDZYPOKOLENIOWA- OTWARCIE EŁCKIEGO CENTRUM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ STAJNIA

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 – “Obszary wymagające rewitalizacji”

ECRS associates not only non-governmental organizations and leaders of social activation, but actually supports activities aimed at renewing and revitalizing the historic district of the city – Śródmieście and improving the living, material and professional situation of its inhabitants.

In program:

– visiting the ECRS rooms

– manual classes (salt mass products)

– games and activities for children and adults

– a culinary corner

– beauty corner

– measurement of sugar, pressure, nursing tips (diet, care for an elderly person)

– activities for children

Place: ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk, Contact person Teresa Stankiewicz t.stankiewicz@mops.elk.pl

http://www.elk.pl/

http://www.mopselk.naszops.pl/MAJÓWKA MIĘDZYPOKOLENIOWA-OTWARCIE EŁCKIEGO CENTRUM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ STAJNIA

30 maja 2019r. godz. 11.00-13.00.


ECRS zrzesza nie tylko organizacje pozarządowe i liderów aktywizacji społecznej, ale realnie wspiera działania mające na celu odnowę i ożywienie zabytkowej dzielnicy miasta – Śródmieścia oraz poprawę sytuacji życiowej, materialnej i zawodowej jego mieszkańców.


W programie:

- zwiedzanie pomieszczeń ECRS

- zajęcia manualne (wyroby z masy solnej)

- gry i zabawy dla dzieci i dorosłych

- kącik kulinarny

- kącik piękności

- pomiar cukru, ciśnienia, porady pielęgniarskie (dietetyczne, opieka nad osoba starsza)

- atrakcje dla dzieci


Miejsce: ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk, Osoba do kontaktu Teresa Stankiewicz t.stankiewicz@mops.elk.pl

http://www.elk.pl/

http://www.mopselk.naszops.pl/

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use