Kaarma suurmeeste radadel

“Kaarma suurmeeste radadel” will take place on 2nd June 2.40 pm.

“Kaarma suurmeeste radadel” will take place on 2nd June 2.40 pm.

The Relay of the Flame of the XXVII Song and XX Dance Celebration is the prelude to the jubilee celebration, which carries the values and power of the Song and Dance Celebration to every corner of Estonia. This tradition will turn 50 in 2019 – the first nationwide relay of the flame took place in 1969 as part of the celebrations of the 100th jubilee of the Song Celebration.

According to the guiding principle of this Song and Dance Celebration “My Fatherland is My Love”, the torch in 2019 will be kept and carried again by the counties, just as it was in 1969. The Relay of the Flame is always a very emotional and memorable event. This time, as the torch moves from one county to another, a lot of people will get the chance to partake in the relay through their personal commitment."Kaarma suurmeeste radadel" toimub 2. juunil algusega 14.40.


Kaarma kiriku hoovis toimub teatraliseeritud tegevuslik kulgemine ajalooliselt tähtsate isikute juhtimisel, kuhu on kaasatud Kaarma Karguse tantsijad, näitlejad ja Aste kooli 5. kl tantsurühm.


XXVII laulu- ja XX tantsupeo tule tulemine on avamäng juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka. 2019. aastal saab tuletulemise traditsioon 50-aastaseks – esimest korda toimus üle-eestiline tule tulemine 1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga.


Seekordse juubelilaulu- ja tantsupeo juhtmõttest „Minu arm“ lähtudes on 2019. aasta tuletulemisel tule hoidjad ja edasikandjad taas maakonnad, nii nagu ka 1969. aastal. Tule tulemine on alati väga emotsiooniderohke ja võimsaid elamusi pakkuv suursündmus. Sel korral maakonnast-maakonda liikudes, tekib väga paljudel inimestel võimalus tuletulemisest isikliku pühendumise kaudu osa saada.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use