Festyn ekologiczny dla IV klas suwalskich szkół podstawowych / Ecological festival for the 4th grade of Suwalki primary schools

Municipal Office in Suwałki together with the Ecological Foundation ARKA on 4-5 June 2019 organizes ecological festival at Maria Konopnicka Square in Suwalki City for the 4th grade of Suwalki primar

Municipal Office in Suwałki together with the Ecological Foundation ARKA on 4-5 June 2019 organizes ecological festival at Maria Konopnicka Square in Suwalki City for the 4th grade of Suwalki primary schools. 2-day program workshop is as follows:

FIRST DAY:

– Cinema without the power,

– Solar Laboratory of Ecological Education,

– Eco-Memory,

– Spatial Board Game,

– Eco-Cottage,

– Happening: (You love children – do not smoke garbage.)

SECOND DAY:

– Cinema without the power,

– Solar Laboratory of Ecological Education,

– Eco-Memory,

– Spatial Board Game,

– Eco-Cottage.Urząd Miejski w Suwałkach wspólnie z Fundacją Ekologiczną ARKA w dniu 4-5 czerwca 2019 r. organizuje festyn ekologiczny na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach dla 4 klas suwalskich szkół podstawowych. Program 2-dniowych warsztatów przedstawia się następująco:


1. DZIEŃ:

- Kino "bez prądu",

- Solarna Pracownia Edukacji Ekologicznej,

- Eko-Memory,

- Przestrzenna Gra Planszowa,

- Eko-Domek,

- Happening: „Kochasz Dzieci – Nie Pal Śmieci”.


2. DZIEŃ:

- Kino "bez prądu",

- Solarna Pracownia Edukacji Ekologicznej,

- Eko-Memory,

- Przestrzenna Gra Planszowa,

- Eko-Domek.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use