Dzień Bociana Białego

Wydarzenie promocyjno-edukacyjne skierowane do szkół z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Prelekcje dotyczące bocianów, ich biologii, migracji, wierzeń i symboliki.

White stork day.  Educational activities addressed to schools on the area of Bolimowski Landscape Park.Wydarzenie promocyjno-edukacyjne skierowane do szkół z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Prelekcje dotyczące bocianów, ich biologii, migracji, wierzeń i symboliki, ciekawostki 

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use