Less plastic waste

Educational campaign that promotes the idea of “less waste”. Encouraging employees to give up one-off packaging

On 5 June the grand opening of the new factory canteen will take place. Environmental aspects played a major role in the implementation of the project. We chose a pro-ecological solution including energy-efficient lighting and equipment (new generation of convection ovens, dishwashers using less water). We also decided to leave the disposable dishes and this was one of the conditions when choosing a new operator.

On the opening day, an educational campaign on the idea of ​​” less waste” will be organized. To promote this approach, each employee will receive a reusable lunch container in the deposit. Thanks to this, when buying take-out meals, they will not have to to use one-off packaging.5 czerwca odbędzie się uroczyste otwarcie nowej kantyny zakładowej. Przy realizacji projektu dużą rolę odgrywały aspekty środowiskowe. Wybieraliśmy rozwiązanie proekologiczne m.in. energooszczędne oświetlenie i wyposażenie (nowa generacja pieców konwekcyjnych, zmywarki zużywające mniejszą ilość wody). Zdecydowaliśmy się również na odejście od jednorazowych naczyń i był to jeden z warunków przy wyborze nowego operatora.

W dniu otwarcia zorganizowana będzie akcja edukacyjna dotycząca idei "śmieć mniej". Aby propagować to podejście każdy z pracowników otrzyma w depozyt pojemnik wielokrotnego użytku na lunch. Dzięki temu przy zakupie posiłków na wynos nie będzie musiał korzystać z opakowań jednorazowych.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use