Explore the activities, events and projects that are registered to take place in Slovenia. Click on the pins in the interactive map, or select a project form the list to see more details.

Register your idea to add to the list. This will be reviewed by the national focal point listed below before it is published on the website. In case you have questions concerning the organisation of activities, projects and events in your country please contact your national focal point.

OKOLJSKI TEDEN NA PEDAGOŠKI FAKULETI

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani bo od 21. do 25. maja 2018 potekal okoljski teden, katerega cilj je, da se spodbuja izvajanje dejavnosti, ki so povezane s trajnostnim razvojem.

Objava razmišljanja o enakosti spolov

Objava razmišljanja strokovnjakinje iz nevladnega sektorja o enakosti spolov v luči EU dogodka Her story Our story (25. 5). in Evropskih razvojnih dni (5. - 6. 6.) na to temo.

Vodna postaja – delavnice na prostem

Otroke skozi dogodek usmerjamo k spreminjanju vsakodnevnih navad pri 'rokovanju' z vodo, spoznajo težave onesnaževanja vode, čiščenja odpadnih vod, vodne cikluse v naravi in urbanih skupnostih itn.

Vodna postaja – delavnice na prostem

Otroke skozi dogodek usmerjamo k spreminjanju vsakodnevnih navad pri 'rokovanju' z vodo, spoznajo težave onesnaževanja vode, čiščenja odpadnih vod, vodne cikluse v naravi in urbanih skupnostih itn.

Water station – outdoor education

Through the event, children are directed to changing the everyday habits of 'handling' with water, getting to know the problems of water pollution, waste water treatment.

Predstavitev projekta CONVERT

Project CONVERT is focused on raising awareness of environmentally friendly external toilets, which are designed on principle of sustainability with use of green technologies.

Interaktivno predavanje o trajnostnem razvoju

Vabimo vas k skrajno zanimivemu interaktivnemu predavanju o trajnostnem razvoju in podnebnih spremembah, kateremu bo sledila razprava, ki vas bo vzpodbudila k razmisleku ter k bolj okoljsko in družben