Explore the activities, events and projects that are registered to take place in Poland. Click on the pins in the interactive map, or select a project form the list to see more details.

Register your idea to add to the list. This will be reviewed by the national focal point listed below before it is published on the website. In case you have questions concerning the organisation of activities, projects and events in your country please contact your national focal point.

Sprawa dla przyrodnika

Przedmiotem konkursu jest film krótkometrażowy prezentujący ochronę czynną wybranego gatunku.

Smog Free Zone

We would like to present complete solution that will reduce negative effects of city smog.

Drawieński Park Narodowy

Przeprowadzenie konkursu przyrodniczego dotyczącego ochrony przyrody i walorów kulturowych Drawieńskiego Parku Narodowego z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównowżonego Rozwoju