Explore the activities, events and projects that are registered to take place in Lettland. Click on the pins in the interactive map, or select a project form the list to see more details.

Register your idea to add to the list. This will be reviewed by the national focal point listed below before it is published on the website. In case you have questions concerning the organisation of activities, projects and events in your country please contact your national focal point.

Sākas pieteikšanās otrajai ikgadējai Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai

 

No š.g. 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa 2016, kas aicina iestādes, organizācijas un privātpersonas pieteikt to īstenotas aktivitātes vai pasākumus, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību un Apvienoto Nāciju Organizācijas izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas (European Sustainable Development Week – ESDW) 2016 tematika šogad ir saistīta ar 2015. gadā apstiprināto globālo ilgtspējīgas attīstības Dienaskārtību līdz 2030. gadam (Agenda 2030) un tajā ietvertajiem 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Sustainable Development Goals jeb SDGs). Dienaskārtība 2030 identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus, ar ko pasaule šobrīd saskaras vides, sociālā un ekonomiskā dimensijā un kas prasa tūlītēju rīcību no visām iesaistītajām pusēm visos lēmumu pieņemšanas un izpildes līmeņos. Līdz ar to šī gada tematiskās kategorijas ESDW 2016 pieteikumiem ir Ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Projektus un idejas, kuru publicitātes pasākumi tiks īstenoti laika posmā no 2016.  gada 30. maija līdz 5. jūnijam, var pieteikt ESDW 2016 tīmekļa vietnē: https://www.esdw.eu/ – līdz š.g. 27. maijam. Dalība ESDW 2016 ir iespēja popularizēt ilgtspējas iniciatīvas, paust organizācijas sociālo atbildību un vērtības caur reāliem piemēriem, kā arī sniegt pienesumu Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, vienlaikus ļaujot iepazīties ar citām tematiskām aktivitātēm visā Eiropā un iegūstot starptautiskus kontaktus turpmākai sadarbībai. Visa informācija par ESDW 2016 ietvaros organizētajiem pasākumiem pēc to apstiprināšanas tiek ievietota un ir pieejama ESDW 2016 tīmekļa vietnē.

Pirmā starptautiskā ESDW norisinājās 2015. gadā, veiksmīgi aizvadot vairāk kā 4100 uz ilgtspējīgu attīstību vērstus pasākumus kopumā 29 Eiropas valstīs, t.sk. septiņus pasākumus Latvijā. ESDW mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, kalpojot par virtuālās tīklošanās platformu Eiropas mērogā. ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā ESDW kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

Papildu informācija un pieteikšanās e-forma pieejama ESDW 2016 tīmekļa vietnē: https://www.esdw.eu/. Jūs varat sekot ESDW 2016 aktivitātēm arī Twitter: @EuropeanSDWeek un Facebook.

Pielikumā – publicitātes plakāts.

 

 

 

 

No straws

Voluntary reducing plastic straws (replace with straws from more friendly materials) or only after request from customer

MadCity Happening 2019

A two-day long international happening (a non-conference) in Riga dedicated to unusual ideas for the future development of cities.

Diese Seite verwendet Cookies. Für die uneingeschränkte Nutzung der Website sind Cookies erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzbestimmungen